Qu. Horatius Flaccus
Epodae * Еподи
Превод: Съчинения, митр. Теодосий, 1927
 
двуезичен | оригинал | превод


Все още няма въведен текст.